Kontraktsskrivning Rydsgård

januari 25, 2021

Håkan Lindskog, VD för HL Bygg AB, och Magnus Persson, VD för Rydsgårds Fastighets AB, har nu undertecknat kontraktet för utveckling av första fasen av bostäder på vår fastighet mittemot tågstationen i skånska Rydsgård.

Slutprojektering av projektet inleds omgående och byggnation beräknas påbörjas under andra kvartalet år 2021.