Inflyttning i Rydsgård närmar sig.

februari 4, 2022

Rydsgårds Fastighets ABs exploateringsprojekt i Rydsgård följer tidplan och beräknad inflyttning är i september 2022. Under andra kvartalet 2022 hoppas vi kunna öppna upp för bokning av lägenheterna – håll utkik här på hemsidan.